LGS Türkçe Soruları Nasıldı? Kolay mıydı Zor muydu? İşte Puan Hesaplama Formülü Soru Cevapları ve Yorumları

LGS Türkçe Soruları Nasıldı? Kolay mıydı Zor muydu? İşte Puan Hesaplama Formülü Soru Cevapları ve Yorumları

2022 LGS sona erdi ve sınavdan çıkan öğrenciler, sınavda sorulan Türkçe sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Eğitim 05.6.2022 13:04 0
LGS Türkçe Soruları Nasıldı? Kolay mıydı Zor muydu? İşte Puan Hesaplama Formülü Soru Cevapları ve Yorumları

2022 LGS sona erdi: Türkçe soruları nasıldı? Soruları Cevapları açıklandı mı?

2022 LGS 'nin sona ermesinden sonra sınav merkezlerinden çıkan öğrenciler hemen telefonlarına ve kitaplarına sarıldı. Telefonlardan,  intenret üzeirnden, kitaplarından soruların cevaplarını araştıran öğrenciler, kafalarına takılan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. En çok merak edilen ders de Türkçe oldu. Liselere Giriş Sınavı Türkçe oturumunu bitiren öğrenciler, sorularda zorlandıklarını, soruların zamanlarını aldığını söyledi ve soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

AĞIRLIK KAT SAYISI 4

LGS puan hesaplamada en önemli iki dersten biri olan Türkçe'nin katsayısı 4 olarak açıklandı. Diğer ders de 4 ile MAtematik.

TÜRKÇE SORULARI

MEB henüz soruları ve cevapları açıklamadı. Türkçe'de öğrencilere toplamda 20 soru soruldu. İlk oturumdaki soruları merak eden öğrenciler bu haberde. Aşağıdaki yorum kısmından kafanıza takılan Türkçe sorularını yazın ve diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunun.

SONUÇLAR NE ZAMAN?

LGS sonuçları hakkında MEB, "Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir" duyurusunu yayınladı.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS 'de puan hesaplama şu şekilde yapılıyor:

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde
edilir. 
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci
sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma
kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren
bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt
testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı
Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki
diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı
standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla
çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak
suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve
6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen
öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS SONUÇLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

2022 LGS FEN BİLİMLERİ VE YABANCI DİL SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 LGS MATEMATİK SORULARI VE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 LGS İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İLE DİN KÜLTÜRÜ SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç