Başvuru bugün başladı: En az lise mezunu 929 güvenlik, temizlik, düz memur, şoför ve işçi alımı 2023

Başvuru bugün başladı: En az lise mezunu 929 güvenlik, temizlik, düz memur, şoför ve işçi alımı 2023

Başvuru başladı: Kamu kurumları bünyesine birçok farklı kadroda en az lise mezunu personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte ilanlar ve başvuru bilgisi.

Kamu 11 Eylül 2023 18:01 1
Başvuru bugün başladı: En az lise mezunu 929 güvenlik, temizlik, düz memur, şoför ve işçi alımı 2023

İlanlar bugün geldi: Kamuya güvenlik, temizlik, sağlık personeli, düz memur, şoför ve işçi alımı.

Yen personel alım ilanları geldi. Gelen son dakika açıklamasında farklı kadrolarda memur, personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlan sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda alımların lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacağı görülyür. Bizde bu yazımızda 11 Eylül itibari ile başlayan personel alım ilanlarının başvuru detaylarına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
-Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Güvenlik Görevlisi,
Destek Personeli,
Büro Personeli,
Mühendis,
Teknisyen,
Psikolog,
Temizlik Görevlisi,
Sağlık Teknikeri,
Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni,
Bilgisayarlı Makine Teknisyeni,
Makine Teknisyeni,
Kimya Teknisyeni,
Makine Bakım Onarım Teknisyeni,
Elektrik Teknisyeni,
Tarım Makinaları Teknisyeni,
İnşaat Teknisyeni,
Bilgisayar Teknisyeni,
Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni,
Metal Teknolojisi Teknisyeni,
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni,
Şoför,
Düz Memur,
Tahsildar,
Veznedar,
Bilgisayar İşletmeni,

İLANLAR;

Ankara Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN
Munzur Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN
Türk-Alman Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  personel alım ilanı için TIKLAYIN
Bursa Teknik Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN
Bingöl Üniversitesi  personel alım ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi  personel alım ilanı için TIKLAYIN
Türkiye Şeker Fabrikaları  personel alım ilanı için TIKLAYIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı  personel alım ilanı için TIKLAYIN
Zeytinburnu Belediyesi  personel alım ilanı için TIKLAYIN
Kılıçarslan Belediyesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 15 Gün Önce
başvurular arasında Konya'da var mi