İkamet şartı yok: Belediyeye kadrolu düz memur ve şoför alımı başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Belediyeye kadrolu düz memur ve şoför alımı başladı 2023

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve kadrolu memur alım ilanına başvuruların başladığı bildirildi.

İkamet şartı yok: Belediyeye kadrolu düz memur ve şoför alımı başladı 2023

Son dakika: Kılıçarslan Belediyesi kadrolu memur alımı başvurusu başladı.

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve kadrolu memur alım ilanına başvuruların başladığı bildirildi. Belediye'nin resmi internet adresi üzerinden gelen duyuruya baktığımızda memur ve şoför kadrosuna alım yapılacağı görülüyor. Peki başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılacak? İşte başvuruya ilişkin son bilgiler.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) ve (C) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Başvurusırasında; Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.kilicarslan.bel.trinternet adresinden
temin edilecektir. Başvuruformuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
ı) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU

Başvurular 11.09.2023-13.09.2023 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Kılıçarslan Belediyesi Hizmet Binası Kılıçarslan Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:106 Sinanpaşa/Afyonkarahisar) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç