Türkşeker 613 işçi alımı başvuru ekranı açıldı: İşte Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru 2023

Türkşeker 613 işçi alımı başvuru ekranı açıldı: İşte Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru 2023

Türkşeker tarafından yapılan son dakika açıklamasında 613 işçi alımı başvurusunun başladığına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

İşçi Alımı 11 Eylül 2023 07:57 0
Türkşeker 613 işçi alımı başvuru ekranı açıldı: İşte Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru 2023

Son dakika: Şeker Fabrikaları 613 işçi alımı başvuru ekranı açıldı.

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında Türkşeker işçi alımı başvuru ekranının açıldığı ve başvuruların alınmaya başlandığına yer verildi. KPSS şartı olmadan kura ile yapılacak kamu işçisi alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak.

Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak, ilanda istenen öğrenimden üst bir öğrenim mezuniyeti bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Ortaöğretim mezunu olma şartı bulunan işçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvuracak adayların yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin sağlam tanısını içerir tam teşekküllü resmi veya özel sağlık kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu alabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacaklardır.

KADROLAR

Türkşeker'e yapılan işçi alımında kadrolar şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU

Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinde açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Başvurular İŞKUR kamu ilanları kısmından yapılacak. İŞKUR kamu ilanlarına ise aşağıdaki videodaki gibi gidebilirsiniz.

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç