SGK Mülakatsız Memur Alımı Yapacak: Başvuru Tarihi Belli Oldu

SGK Mülakatsız Memur Alımı Yapacak: Başvuru Tarihi Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine mülakatsız kamu personeli alımı için son dakika açıklaması geldi ve başvuru tarihi belli oldu.

Kamu 24.6.2022 13:17 0
SGK Mülakatsız Memur Alımı Yapacak: Başvuru Tarihi Belli Oldu

SGK mülakatsız memur alımı geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2022 yılı personel alımı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. 

ÖSYM AÇIKLADI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada KPSS tercihleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları bünyesine memur ataması yapılacağı öğrenildi. Farklı kamu kurumlarına yapılacak memur alımında SGK'ya da memur alımı yapılacağı öğrenildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine yapılacak personel alımında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

Avukat

İcra Memuru

Memur

Grafiker

Mütercim

Siz hangi kadroya alım bekliyorsunuz? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

MEZUNİYET ŞARTI

SGK'ya memur alımı en az ön lisans mezunu adaylar arasından yapılıyor. Geçen sene bu şekilde olmuştu. Ancak eksik durumunda şoför, hizmetli kadrolarına lise mezunlarından alımlar yapılıyor: Alımlar KPSS puan şartı ile mülakatsız olarak yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular internet üzerindne 30 Haziran 2022 günü başlayacak. Başvuru kılavuzu ve başvuru bilgileri önümüzdeki hafta yayımlanacak. Duyuru geldiğinde bildirimle haberdar olmak, kamu personeli alımlarını anlık takip etmek için mobil uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç