ÖSYM Açıkladı: 2022 Kaymakamlık Başvurusu Başladı

ÖSYM Açıkladı: 2022 Kaymakamlık Başvurusu Başladı

2022 yılı kaymakamlık başvurusu başladı. Konu ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanlığı tarafından geldi.

Memur Alımı İlanları 2 Ağu 2022 12:10 0
ÖSYM Açıkladı: 2022 Kaymakamlık Başvurusu Başladı

Kaymakamlık başvurusu başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı Kaymakamlık başvurusunun başladığı öğrenildi. 

Kaymakamlık başvuru şartları şu şekilde:

- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren
fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve
finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden
herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer
bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

- Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört
yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve
iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

- Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun
oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip
olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim
yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını
gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte
İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve
Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

BAŞVURU BAŞLADI

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada başvuruların başladığına yer verildi. Başvuru yapmak isteyenlerin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. 

Kılavuz için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç