Nükleer Denetleme Kurulu İŞKUR'dan KPSS'siz İşçi Alımı Yapacak 2022

Nükleer Denetleme Kurulu İŞKUR'dan KPSS'siz İşçi Alımı Yapacak 2022

Nükleer Düzenleme Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kadrolu 15 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İŞKUR İlanları 13 Ağu 2022 20:40 0
Nükleer Denetleme Kurulu İŞKUR'dan KPSS'siz İşçi Alımı Yapacak 2022

Nükleer Düzenleme Kurulu KPSS'siz kadrolu işçi alımı yapacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada KPSS şartı olmadan kurum bünyesine işçi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımında başvurular başlıyor.

"Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 adet temizlik görevlisi alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımına baktığımızda başvuruların 22 Ağustos tarihinde başlayacağına yer verildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (26.08.2004 ve öncesi
doğumlu olmak.)
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak.
7. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına
sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını
belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek
başına bir hak teşkil etmeyecektir.
9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10. “Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitimi” sertifika
programına katılmış ve son başvuru tarihi (26.08.2022 ve öncesi) itibariyle söz konusu
programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak.
11. Son başvuru tarihi (26.08.2022 ve öncesi) itibariyle onaylı “Hijyen Eğitimi” belgesine
sahip olmak.
12. En az lise ve dengi okul mezunu olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Ağustos tarihinde başlayacak. İŞKUR üzerinden yapılacak kadrolu işçi alımı için başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç