Devlete ve hastanelere 506 temizlik, güvenlik, sekreter, sağlık personeli, büro personeli alımı başladı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Devlete ve hastanelere 506 temizlik, güvenlik, sekreter, sağlık personeli, büro personeli alımı başladı 2024

Devlet dairelerine ve kamu hastanelerine güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sağlık personeli ve işçi kadrolarında istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor.

Kamu 29 Mayıs 2024 0
Devlete ve hastanelere 506 temizlik, güvenlik, sekreter, sağlık personeli, büro personeli alımı başladı 2024

Devlete ve hastanelere personel alımı başladı.

Devlet dairelerine ve kamu hastanelerine güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sağlık personeli ve işçi kadrolarında istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yapılan personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'un bu özel haberinde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş, gelmişse tecilli olması, atanacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması gerekmektedir. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 30 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TÜİK 21 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bursa Uludağ Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

MTA 22 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kırıkkale Üniversitesi 121 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Ankara Üniversitesi 139 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç