Milli Saraylar lisans mezunu güvenlik alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Milli Saraylar lisans mezunu güvenlik alımı yapıyor

Milli Saraylar tarafından yapılan açıklamada lisans mezunlarından güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi.

Kariyer Kapısı 27 Mayıs 2024 0
Milli Saraylar lisans mezunu güvenlik alımı yapıyor

Milli Saraylar Güvenlik Görevlisi alımı başvuru ekranı.

Milli Saraylar İdaresi tarafından yayınlanan duyuruda lisans mezunlaır arasından güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verilirken alımın KPSS puanı ile yapılacağı, sıralamaya girenlerin sözlü mülakat aalınacağı bildirildi. Peki başvuru bilgileri nedir?

Personel alımının başvuru bilgilerine şu şekilde yer verildi:

Unvanı             : Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Kadro Adedi     : 30
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü     : KPSS P3 + Sözlü Sınav

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

Milli Saraylar personel alımının başvuru şartları şu şekilde:

-ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

-10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, 

-Son başvuru tarihi (02.06.2024) itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. 

-Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

-Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarısız olmamak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.

-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

-18 yaşını tamamlamış olmak.

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

-Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınıyor. Adayların https://www.turkiye.gov.tr/milli-saraylar-idaresi-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden e devlet girişi yaparak başvurusunu yapması gerekmektedir. Kadın erkek diğer adaylar ve başvuru yapacaklar bu sayfada >>> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç