Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alımı yapacak: İşte VGM başvuru tarihi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alımı yapacak: İşte VGM başvuru tarihi 2024

VGM az önce duyuru yayınladı ve 122 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 28 Mayıs 2024 00:05 0
Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alımı yapacak: İşte VGM başvuru tarihi 2024

Son dakika: VGM 122 personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Avukat, şoför ve temizlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Söz konusu personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda
belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
(09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)

6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan
adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik
görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi
gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuru yapacağı pozisyon ile aynı ünvanda 4/B
sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. (Örneğin başka bir kamu kurumunda 4/B
sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışanların, Koruma ve Güvenlik Görevlisi
pozisyonuna başvuruları kabul edilmeyecektir.)

10- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.

12- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MÜHENDİS (ELEKTRİK)
1- Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (HARİTA)
1- Mühendislik fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık
Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının
herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (İNŞAAT)
1- Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (MAKİNA)
1- Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine
ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi
birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI
1- Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun
olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3- Dış mekânda çalışmaya ve seyahat etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ:
1- Lisans mezunu olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik görevlisi
kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi
imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
3- Fiilen en az 180 gün Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını belgelemek. (eDevletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
4- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
5- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
8- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak,
(Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az
olmaması gerekmektedir.)

AVUKAT
1- Hukuk Fakültelerinin lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
3- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün
ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat
ünvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadrosuna başvuru yapacak adayların avukatlık
ruhsatnamesine başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi
halde atamaları yapılmayacaktır.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak

BÜRO PERSONELİ
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal
Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR):
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim
şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.
6- SRC2 sürücü belgesine sahip olmak.
7- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ):
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen
öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
6- Fiilen en az 180 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 29 Mayıs günü başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç