79 Şehirde Nüfus Müdürlüklerine Güvenlik Görevlisi Alımı Başladı

79 Şehirde Nüfus Müdürlüklerine Güvenlik Görevlisi Alımı Başladı

Kamuya lise mezunları arasından koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu başladı. İlanın başvuru detayları yazımızda.

Kamu 18.6.2022 15:59 9
79 Şehirde Nüfus Müdürlüklerine Güvenlik Görevlisi Alımı Başladı

79 şehre güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada nüfus müdürlükleri ile diğer yerlerde istihdam etmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. 

Yayımlanan ilana baktığımızda Düzce ve Kayseri haricinde diğer tüm illere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Toplamda 320 güvenlik görevlisi alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak

-   Lise ve dengi okul mezunu olmak,

-   Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisikimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

-   10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

- 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

VERİLECEK MAAŞ

Personellere verilecek maaş şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapacak adaylar aşağıdaki linke giderek başvurusunu yapabilecek. 

https://pysweb.e-icisleri.gov.tr/SinavBasvuruIslemleri/AdayProfil

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Alım yapılan iller ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (9)

Seç

Ziyaretçi 8 Gün Önce
35 yaş ve üstü neden işe giremiyorum buna bir çözüm bulunmalı. Emeklilik yaşı 65 ama 30 yaş dan sonra iş bulmak neredeyse imkansız
Ziyaretçi 8 Gün Önce
yazık cahaletin böylesi 35 yaş işe giremiyo bu ülkede söylenecek söz yokkk yuhhhhhh....
Ziyaretçi 9 Gün Önce
Ozaman 35 yaşından sonrakileri emekli edin göreve gelince 35 yaş sınırı koyun emekliliğe gelince 65 yaş bu nasıl bir adelet anlamadım komuda yaş sınırı özel sektör de baş örtüsü sorunu var biz nerde çalışalım anlamadım zaten bu yaş sınırı da düzmece kendi adamlarını geçiriyorlar yazıklar olsun bu ülkeye
Ziyaretçi 9 Gün Önce
Neden 35 yaş ?bu memlekette 35+üstü işe girmesi yasak mı? lütfen artık bende işe girmek istiyorum hayat şartları zor ve çalışmaya ihtiyacım var başkalarının eline bakmaktan bıktım
Ziyaretçi 9 Gün Önce
35 yaş üstü oyunu iyi kullansın biktirdiniz artik