Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu personel alımı yazımızda.

Yaşam 20.6.2022 00:42 0
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesine sözleşmeli temizlik personeli, şoför, boyacı, elektrik teknikeri ve programcı alımı yapılacağına yer verildi. 

Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik.

GENEL ŞARTLAR

İlanın başvuru genel şartları şu şekilde açıklandı:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan
lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları
için KPSS P(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan,
KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan
sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- Adaylar sadece bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler
söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir

ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına
sahip olmak.
c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan
adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu
Başkanlığa sunmaları gerekir.)
2- Destek Personeli (Şoför)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan
psikoteknik belgesine sahip olmak.
ç) SRC2 belgesine sahip olmak.
3- Destek Personeli (Boyacı)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler
tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.
4- Tekniker (Elektrik Teknikeri)
a) Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtımı,
elektrikli cihaz teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi ön lisans
bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
5- Programcı
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans
düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına
ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi
olmak.
b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
c) Tercihen, .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.
II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinin Duyurular bölümünden
temin edilebilir).
2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.
3- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir).
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devletten alınabilir).
6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir).
7- SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi (e-Devletten alınabilir).
8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir).
9- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen
sertifikasının kopyası.
10- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonu için İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki
Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesinin
kopyası.

BAŞVURU

İlana başvurular 20 Haziran Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 04 Temmuz Pazartesi saat 18.00’de bitecek. Başvurular Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145 Balgat/Çankaya/ANKARA adresindeki ana hizmet binasına şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Başvuru detayları ve ilana başvuruda istenen evraklar aşağıda ilan metninde detaylı şekilde verilmiştir.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç