Yüksek Lisans başvurusu yapacaklar dikkat: Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği değişti

Yüksek Lisans başvurusu yapacaklar dikkat: Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği değişti

Son dakika haberi: Yüksek lisans yapacakları ilgilendiren değişiklik Resmi gazete'de yayınlandı. İşte lisansüstü eğitim yönetmeliğindeki düzenleme.

Resmi Gazete Haberleri 15 Ocak 2023 00:02 0
Yüksek Lisans başvurusu yapacaklar dikkat: Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği değişti

Yüksek lisans yapacaklar dikkat: Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

15 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında yayınlanan açıklamaya baktığımızda lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde 2 değişiklik yapıldığı görüldü. Yapılan değişiklikler şu şekilde:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hangi öğretim üyeleri” ibaresi “doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

İkinci değişiklik ise şu şekilde:

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1- 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”
 
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Finans7.com | Ankara
Yorumlar (0)

Seç