Yargıtay Kararı Verdi: İcra Takibinde Saat Önemli

Yargıtay Kararı Verdi: İcra Takibinde Saat Önemli

Hakkında icra takibi başlatılan bir kişi, 1 saat sonra parasını ödedi. Ancak icra takibinden doğan ek ödemeleri yapmadı. Yargıtay emsal karara imza attı.

Ekonomi 25 Eylül 2022 11:56 0
Yargıtay Kararı Verdi: İcra Takibinde Saat Önemli

İcra borcu olanları ilgilendiren yeni karar verildi.

İcra borçlulaırnı ilgilendiren önemli karar Yargıtay'dan geldi. Bir kooperatif başkanı, yapılmayan ödemeler sonrası saat 4'te alacaklılar hakkında icra takbii başlattı. Başlatılan icra takibinden 1 saat 11 dakika sonra yani 17.11'de bir kişi bankanın hesabına para yatırdı. Daha sonra da Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 

İcra takibi başlatıldığı için ub kişi, takibe geçildikten sonra ana para borcunu ödemiş olsalar da vekalet ücreti, faiz, tahsil harcı ve ferilerini ödemek zorunda olduklarını, icra dosyasına yapılan itirazların hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile alacağın yüzde 20 oranından aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istedi. 

Davalı kişiler, icra takibi olmadna borcun hepsini ödediklerini, borcun tahsil edilmesinden sonraki icra takibinden doğan bu paraların istenemeyeceğini söyledi ve davanın reddini istedi. Mahkeme iste aynı gün icra takibinden 1 saat sonra paranın ödenmesini, tarafların bir birinden haberdar olmamasının hayatın olağan akışında olduğunu bildirerek ödemeler hakkında şu karara vardı: "Ödeme emrinin ödemenin yapıldığı aynı günün akşam saatlerinde mesai bitimine doğru düzenlenmesi ve hemen ardından banka ödemesi yoluyla borcun ödenmiş olması, hukuki anlamda aralarında husumet bulunan alacaklının borçlulara vekalet ücreti ve icra masrafı yüklemek amacıyla dava konusu takibi başlattığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir"

Daha sorna dava Yargıtay'a gitti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından alınan karar ise emsal niteliğinde oldu. Yargıtay, borçlar hakkında icra takibnin başlatıldığı saatin esas alınacağına hükmederek şunları söyledi:

"Banka hesap numarasına yapılan ödemeden takipten sonra alacaklının yada vekilinin haberdar edildiği ispatlanamadığından ve alacaklının her gün ve saatte banka hesabını denetlemesi hayatın olağan akışı içinde mümkün bulunmadığından dolayı bu ödemenin kısmi ödeme olduğunun kabulü gerekir. O halde, mahkemece takip günü yapılan ödemenin takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceği ve alacaklının takipte haklı olduğu gözetilerek, takip tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç üzerinden borçlunun icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olacağı kabul edilerek buna göre bir karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin tebliğinden önce ödeme yapıldığı kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmekle Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi kabul edilerek mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmiştir. Kararın kanun yararına bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç