Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile 143 personel alımı yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile 143 personel alımı yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alınacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile 143 personel alımı yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile 143 personel alımı yapacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından az önce yayınlanan duyuruda birçok pozisyonda çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire, Diğer teknik hizmet personeli, kimyager, laborant, sağlık teknikeri, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, spor uzmanı, cankurtaran, hasta bakım ve temizlik personeli, aşçı, temizlik personeli, destek personeli, bahçe bakım personeli, basit bakım personeli, bulaşıkçı kadrolarına yapılacak alımda başvurular finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuruya ilişkin denel şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular internetten yapılacak. basvuru.gop.edu.tr adresi üzerinden yapılacak personel alımında başvurular internetten başladı.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç