Tillo Belediyesi 55 KPSS ile İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2023

Tillo Belediyesi 55 KPSS ile İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2023

Tillo Belediye Başkanlığı 55 KPSS ile itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. İşte ilanın başvuru bilgileri.

Tillo Belediyesi 55 KPSS ile İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2023

Tillo Belediyesi 55 KPSS ile itfaiye eri alınıyor.

Tillo Beleidyesi tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında 55 KPSS ile itfiaye eri alımı yapılacağına yer verildi. "Siirt ili Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" ifadeleri ile yayımlanan son dakika açıklamasında ilan bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

- 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU

İlana başvuru yapacaklar , başvurularını belediyeye 3-5 Ocak 2023 tarihleri arasında yapacak. İlan metn iiçin TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç