Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu ve başvuru dilekçesi yayınlandı. İlanın başvuru bilgileri ve formu yazımızda.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

En az ortaöğretim mezunu zabıta memuru alımı yapılacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bünyesine ikamet şartı olmadan en az lise mezunu zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada zabıta memuru kadrosuna kamu personeli alımı başvurusunun 2 Mayıs tarihinde başlayacağına yer verildi.

"Tekirdağ ili Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan ilanda başvuru bilgileri finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Zabıta memuru alımına başvuru yapacak adaylarda başvuru genel şartları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 Sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A1), (A), (B), (C1), (C), (D1) sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU FORMU YAYINLAND8I

Başvurular, başvuru formu, dilekçesi ve aşağıdaki evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacak:

  1. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
  3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
  4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
  8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
  9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Başvurular 2 ile 4 Mayıs arasında. Başvuru başladığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Başvuru formu için TIKLAYIN

Başvuru dilekçesi için TIKLAYIN

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 27 Gün Önce
Yaş şartını kaldırın lütfen
Ziyaretçi 29 Gün Önce
Yas sartı kac olucak