Son dakika: Memurları ilgilendiren yeni KHK yayınlandı

Son dakika: Memurları ilgilendiren yeni KHK yayınlandı

Son dakika haberi: OHAL kapsamında yeni kararname yayınlandı. Memurlar için yayınlanan KHK'nın tam metni yazımızda.

Resmi Gazete Haberleri 15 Şubat 2023 08:34 0
Son dakika: Memurları ilgilendiren yeni KHK yayınlandı

OHAL yeni KHK yayınlandı.

15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasında yeni Kanun Hükmünde Kararname'ye yer verildi. Yayınlanan KHK'ya baktığımızda kamu personellerine ilişkin yeni düzenlemelere yer verildi. Bu KHK ile memurların geçici görevlendirmeleri, statü değişiklikleri ve ihtiyaç duyulması durumunda başka yerlerde görevlendirmelerine ilişkin detaylara yer verildi. Düzenleme 15 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ" başlığı ile yayınlanan son dakika açıklamasında KHK'nın tam metnine şu şekilde yer verildi:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kamu personeli hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Geçici süreli görevlendirme

MADDE 2- (1) Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir.

(2) Birinci fıkraya göre kurumlar arası görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından alırlar ve görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarından aylıklı izinli sayılırlar. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kuramlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kuramların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Kamu personelinin statü değişikliğinde süre

MADDE 3- (1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci ve geçici 50 nci maddelerinde ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesinde yer alan başvuru süreleri 31/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar, atanma süreleri 28/4/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Finans7.com |Ankara

Yorumlar (0)

Seç