Mülakatsız ve ikamet şartsız: 6 üniversite hastanesi 319 personel ve işçi alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mülakatsız ve ikamet şartsız: 6 üniversite hastanesi 319 personel ve işçi alımı yapacak 2024

Son dakika: Kamu hastanelerine büro personeli, sekreter, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve sağlık teknikeri kadrosuna 319 personel alımı başladı.

Mülakatsız ve ikamet şartsız: 6 üniversite hastanesi 319 personel ve işçi alımı yapacak 2024

Sekreter, güvenlik, temizlik, hizmetli kadrolarına personel alımı yapılıyor.

Kamu hastanelerine ikamet şartı olmadan ve mülakatsız şekilde personel ile işçi alımı yapılacağı bildirildi. Üniversite hastaneleri tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında büro personeli, sekreter, şoför, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve hemşire kadrolarına yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

KADROLAR

Büro personeli,

Mühendis,

Biyolog,

Hemşire,

Sağlık Teknikeri,

Güvenlik Görevlisi,

Destek Personeli,

Sağlık Fizikçiisi,

Muhasebeci,

Sekreter,

Hizmetli

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Erciyes Üniversitesi 144 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İzmir Bakırçay Üniversitesi 11 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Muş Alparslan Üniversitesi 42 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Uşak Üniversitesi 55 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
hiç bir kurum piskolok almıyor bu bölümü boşa okuyor çocuklarımız birde piskolok olmak için 1yıl ingilizce hazırlık 4 yıl yüde otuz ingilizce ders bu bittikden sonra klinik piskolok için yüksek lisans e ondan sonra işsiz