Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 28 Haziran 2022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 28 Haziran 2022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az ortaöğretim mezunu aadaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan mülakatsız personel alınacağına yer verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 28 Haziran 2022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 27 personel alıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

"Üniversitemize bağlı Muğla/Milas ilçesinde bulunan birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 27 sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan sözleşmeliş personel alımı ilanına baktığımızda alınacak personellerin mühendis, büro personeli, güvenlik görevlisi, psikolog, sağlık teknikeri, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edileceği görüldü. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

- Atanmaya hak kazanan adaylar görev yerinde ikamet etmek zorundadır

BAŞVURU

İlana başvurular Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Adaylar başvuru evraklarını bugünden başlayarak 15 gün içinde teslim edecek.

İLAN METNİ VE BAŞVURU EVRAKLARI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç