MSB Personel Temin sözleşmeli er alımı başvuru sonucu nasıl sorgulanır? İşte mülakat aşamaları 2023/4

MSB Personel Temin sözleşmeli er alımı başvuru sonucu nasıl sorgulanır? İşte mülakat aşamaları 2023/4

MSB sözleşmeli er alımı sonuçlarını nasıl sorgularım? Personeltemin sayfasında sonuçları açıklandı mı?

Asker Alımı İlanları 7 Kasım 2023 18:51 0
MSB Personel Temin sözleşmeli er alımı başvuru sonucu nasıl sorgulanır? İşte mülakat aşamaları 2023/4

MSB Personeltemin sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı sayfası çöktü. Aynı gün içinde 2023 yılı TSK muvazzaf astsubay alımı ilanının yayınlanması ve PERTEM üzerinden başvuruların alınmasından sonra sözleşmeli er alımı sonuçlarının da açıklanması ile birlikte sistem çöktü.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı resmi sayfasından sözleşmeli er alımı sonuçları sorgulanabilecek. Tabi sayfa açılmadığı için duyurunun gelip gelmediği, sonuçları nasıl sorgulayabileceğimizi göremiyoruz.

SAYFA AÇILDI: SONUÇLAR AÇIKLANDI

MSB PERTEM sayfası açıldı. Personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanan sonuç duyurusu şu şekilde:

1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 13 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında (30 Kasım, 1-4-5-6-7 ve 8 Aralık 2023 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;
    a. Evrak Kabul,
    b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
    c. Fiziki Yeterlilik Testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)],
    ç. Mülakat,
    d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;
    a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak,
    b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),
    c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu" getireceklerdir.
7. Sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, önem arz etmektedir.
8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.
9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.
10. Sınav merkezine cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ile girilmeyecek, nizamiyede belirtilen yerlere teslim edilecektir.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
13. Başvuru sonucunuzu e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayın

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan bölüme bakınız.
İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43
Belgegeçer (Fax) : 0 (312) 319 43 67

MÜLAKATLAR

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:
 Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından
ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
 (2) Fiziki Değerlendirme:
Adayın Ek-3’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler
mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip
olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada
elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol
cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz
edilemez.
 (3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
 (a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara
aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
 (b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak
yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri
ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları
Ek-4’tedir.
 (c) Adaylar, mekik ve şınav testlerinden en az 1 puan, sınav merkezinin
fiziki ve iklim şartlarına göre belirlenecek olan 1500 m koşudan en az 1 puan, 400 metre düz koşudan
en az 5 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya
katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.
 (ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus
olmak üzere aynı gün içerisinde itiraz sınavına girme hakları vardır.
 (d) Adayların FYT puanı, her bir branştan aldıkları puanların toplamının
branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
 (e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını
kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir
sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir
sınav hakkı verilmeyecektir.
 (f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden
(aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına
dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Örneği Ek-6’dadır).
(g) FYT’ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli
personel tarafından, FYT’ye başlamadan önce, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri
yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve
rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda
sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” imzalatılacaktır.
(ğ) Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle
testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday
sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.
NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı
getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir). 

(4) Mülakat :
 (a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında
yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda,
mülakatta adaylar;
 (I) Genel Görünüş,
 (II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,
 (III) Özgüveni,
 (IV) Öz Geçmişi,
 (V) Kişiliği,
 (VI) Psikolojik Yapısı,
 (VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,
 (VIII) Beden Dilini Kullanma Becerisi,
 (IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk,
Sorumluluk, Açıklık,
 (X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması,
kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
 (b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde
uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. 70’in altında puan alanların
adaylığı sonlandırılacaktır.
 (c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARINI NASIL SORGULARIM?

Sonuçlarınıza "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Mülakat aşamaları ve spor parkuru için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;