Meteoroloji Personel Alımı Yapacak: İşte MGM 50 KPSS ile Mühendis Alımı 2022 Başvuru

Meteoroloji Personel Alımı Yapacak: İşte MGM 50 KPSS ile Mühendis Alımı 2022 Başvuru

Son dakika haberi: Meteoroloji gEnel Müdürlüğü 50 KPSS ile mülakatsız personel alımı yapacağını açıkladı.

Meteoroloji Personel Alımı Yapacak: İşte MGM 50 KPSS ile Mühendis Alımı 2022 Başvuru

Meteoroloji 50 KPSS ile personel alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 50 KPSS puanı ile mülakatsız personel alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 22 sözleşmeli mühendis kadrosuna yapılan personel alımında başvuru bilgilleri finans7.com'da.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapılacaktır." ifadeleri ile yayınlanan personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
2.Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
3.Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye
alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 9 ile 18 Kasım arasında alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden alınacak. Başvuru 10.00'da başlayacak. Başvurular internet üzerinden yapılacak ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar gerçekleştirilecek.

İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç