Mersin Üniversitesi 199 sözleşmeli personel alımı ilanı: İşte başvuru 2023

Mersin Üniversitesi 199 sözleşmeli personel alımı ilanı: İşte başvuru 2023

Mersin Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 199 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Mersin Üniversitesi 199 sözleşmeli personel alımı ilanı: İşte başvuru 2023

Mersin Üniversitesi 199 personel alımı yapacak.

Mersin Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 199 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversite Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde çalıştırmak üzere yapılacak alımda adaylar hemşire, büro personeli, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, mühendis, tekniker, temizlik personeli, hasta bakım personeli, bakım onarım personeli, bahçıvan, şoför, aşçı, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı
ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.
Özel Şartlar:

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması

BAŞVURU

Personel alımına başvurular aşağıdaki şekilde yapılacak:

- Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu
tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
- Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza
ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü
amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana
konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat
esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:
1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız) (Sadece online başvuru yapılması
yeterli değildir. Başvuru evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)
2-Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde)
4- Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda
doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan
diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
5-Kimlik Fotokopisi
6-Özel Şart Belgesi (Varsa)
7-Fotoğraf (1 adet)
8-Askerlik Durum Belgesi
Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon”
konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz
sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların
isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde Personel
Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
- Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan
herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
- Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak
olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;