MBB En Az Lise Mezunu 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

MBB En Az Lise Mezunu 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda 124 itfaiye eri alınacağına yer verildi.

Kamu 25 Haz 2022 10:20 0
MBB En Az Lise Mezunu 124 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

MBB itfaiye eri alımı başvuru tarihi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 50 KPSS puan şartı ile en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi.

Açıklamaya baktığımızda alınacak 124 itfaiye erinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edileceğine yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU

İlana başvurular 28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç