Kaski memur alımı başvuru formu yayınlandı: Kahramanmaraş Belediyesi personel alımı başladı

Kaski memur alımı başvuru formu yayınlandı: Kahramanmaraş Belediyesi personel alımı başladı

KASKİ personel alımı başvuru formu yayınlandı. Yayınlanan ilanın başvuru bilgileri ve başvuru formu yazımızda.

Kaski memur alımı başvuru formu yayınlandı: Kahramanmaraş Belediyesi personel alımı başladı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ memur alımı başvuru formu yayınlandı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve KASKİ personel alımı başvuru formunun yayınlandığına, başvuruların 23 Ocak tarihi itibarıyla başlayacağına yer verildi. Tekniker, mühendis ve memur kadrolarına yapılacak alımda başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Başvuru formu

Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe şu şekilde:

Başvuru formu için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞEKLİ

KASKi personel alımına başvuru yapacak adayların başvuru şekli şu şekilde:

Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde
Genel Müdürlüğümüzün insankaynaklari@maraskaski.gov.tr mail adresine gönderilebilecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç