Kamu İşçisi Maaşlarına Enflasyon Zammı Genelgesi

Kamu İşçisi Maaşlarına Enflasyon Zammı Genelgesi

Kamu işçilerinin maaş zamları hakkında son dakika açıklaması geldi ve işyerlerine , yapılacak zam oranı bildirildi.

Çalışma Hayatı 6 Tem 2022 14:29 0
Kamu İşçisi Maaşlarına Enflasyon Zammı Genelgesi

Son dakika: Kamu işçilerinin maaş zamları hakkında resmi yazı.

Kamu işçilerini ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada maaş zammına değinildi ve yüzde 42.35 seviyesinde maaş zammının uygulanacağına yer verildi. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım yerlerine gönderilen resmi yazıda sürekli işçilere ödenecek maaşlara yapılacak zamma dair detaylara yer verildi.

İşte o resmi yazı:

Bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS ile bakanlığımız işyerlerinde göreli işçiler için işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili kılınan Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet ,İşleri Sen dikası (Öz Sağlık İş) arasında 8.9.2021 tarihinde imzalanan 1.1.2021 - 31.12.2022 yürürlük süreli işletme toplu iş sözleşmesinin 33 üncü maddesinin II-Ücret zamları bölümünün c bendinde "Ancak Türkiye İstatistik kurumujnun 2003 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2022 indeks sayısının, Aralık 0221 indeks sayısına göre değişim oranının yüzde 5 i aşması halinde aşan kısmın tammaı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına iloave edilecektir. Hükmüne yer verilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumunun Haziran 2022 indeks sayısının Aralık 2021 indeks sayısına göre değişim oranı yüzde 42.35 olarak gerçekleştiğinden ;

Anılan işletme toplu iş sözleşmesinin 33 üncü maddesini bendinde yer alan ücret zammı olan yüzde 5'e yüzde 37.35 ilave edilerek 1 Temmuz 2022 tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 30 Haziran 2022 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine 1 temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplam yüzde 42.35 oranında zam yapılması ve işletme toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında arttırılması öngörülen diğer ödemelerde de bu oıran dikkate alınarak yükseltilmesi.

Yorumlar (0)

Seç