İBB Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Personel Kadroları ve e Devlet Başvuru Sayfası 2022

İBB Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Personel Kadroları ve e Devlet Başvuru Sayfası 2022

İBB 100 memur alımı için başvuru duyurusu geldi. İşte e devlet başvuru sayfası ve başvuru detayları.

İBB Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Personel Kadroları ve e Devlet Başvuru Sayfası 2022

İBB memur alımı başvuru ekranı açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 100 memur alımı başvurusunun e Devlet kapısı üzerinden başladığına yer verildi. 

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır." ifadeleri ile yayımlanan memur alımı duyurusuna baktığımızda detayların şu şekilde olduğu görüldü:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:

- Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU

Yayımlanan duyuruya baktığımızda başvuruların e devlet kapısı üzerinden başladığı görüldü. Başvuru evrakları şunlar:

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı (1 Adet)
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)

Adaylar 1 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvuru şekli için "Elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu ) adresi üzerinden veya şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecektir" denildi.

İlan metni için TIKLAYIN

Kamu ilanlarından haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç