Hasanşeyh Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak 2022 Başvuru

Hasanşeyh Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak 2022 Başvuru

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az ortaöğretim mezunlarından memur alınacağına yer verildi.

Hasanşeyh Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak 2022 Başvuru

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak.

Tokat Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak zabıta memuru alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak söz konusu memur alımında başvurular 25 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin
15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun
olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta
Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) sınıfı ve İtfaiye Eri
kadrolarına başvuran adaylar için en az (B ve C) sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular başladığında haberdar olmak için uygulamamız indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç