100 bin öğretmen alımı için kadro ihdası meclise geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

100 bin öğretmen alımı için kadro ihdası meclise geldi

Öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklaması geldi ve 100 bin atama için kadro ihdası talebi meclise geldi.

100 bin öğretmen alımı için kadro ihdası meclise geldi

Öğretmen atamaları TBMM'ye geldi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Gelen son dakika açıklamasında 4 vekil bir kanun teklifi hazırladı ve hazırlanan kanun teklifinde 2024 2025 eğitim öğretim yılında 100 bin yeni öğretmen ataması yapılması istendi.

Söz konusu kanun teklifi kadro ihdasının gerekçesi şu şekilde verildi:

"Milli Eğitim Bakaniiğı bünyesinde resmi kurumiarda 974 bin 488 öğretmen
buiunmaktadır. Miiii Eğitim Bakaniiğı'nın en az 91 bin norm açığı buiunmaktadır. Bakaniık
öğretmen ihtiyacını ücretii öğretmeniik modeii iie kapatmaya çalışmaktadır. Heryıi yaklaşık 85
bin ücretii öğretmen göreviendirmesi yapıimaktadır. Ücretli öğretmenierin tamamı asgari
ücretin aitında maaş aimaktadır. 2023 yiimda yapıian KPS sınav sonuçiarına bağlı oiarak şu ana
kadar atama yapılmamıştır.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yıiında 68 bin ataması yapıimayan öğretmen
buiunmaktayken, 2023 yıiında KPSS'ye 572 bin öğretmen başvuru yapmış, başvuru
yapmayaniaria biriikte ataması yapıimayan öğretmenierin sayısı bir miiyona yakiaşmıştır

Maiiye Bakanı bir televizyon programında "2024 yıiında kamuya 2023 yıiında emekli
olan çalışan sayısı kadar atama yapacağız" açıklamalarında bulunmuştur. Milli Eğitim Bakaniiğı
verilerine göre 2023 yılında 23 bin 670 öğretmen emekii oimuştur. Emekli oian öğretmen
kadar atama yapılması haiinde okuiiarımızdaki öğretmen açığının kapatılması mümkün
değildir

Öte yandan genel seçimier öncesi kamuya aiımiarda mülakatın kaidırılacağı sözü
verilmesine rağmen Miili Eğitim Bakanı "müiakatiarı mülakat gibi yapacağız" diyerek bu vaadin
gerçekieştiriimeyeceğini kamuoyu iie payiaşmıştır. Ayrıca Miiii Eğitim Bakanı 29 Nisan 2024
tarihinde "öğretmenierin seçiminde en iyi ve en donanımİi adayların belirlenmesinin önemii
olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem oiduğunu" savunmuştur

Bakaniık içinde buiunduğumuz güne kadar kaç öğretmen ataması yapacağı hakkında
net bir açıkiama yapmamıştır. Miiii Eğitim Bakaniiğı ve AKP iktidarının planiama hatasının
bedeli genç öğretmenierimize ödetilmemeiidîr. En az 100 bin öğretmenin müİakatsız ataması
yapıimaiıdır.

CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Suat Özçağdaş'ın imzası ile sunulan kanun teklifi şu şekilde:

ÖĞRETMEN KADROSU İHDASI İLE ATANMALARINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatları için ekteki listede yer alan kadrolar ihdas
edilmiştir. Ekli listede sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ihdas edilen kadrolara, 14/7/1965 tarih
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgi mevzuat çerçevesinde en son gerçekleştirilen
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak belirlenecek başarı sırasına göre çeşitli
branşlarda istihdam edilmek üzere 100,000 öğretmenin atanması yapılır. Atanma usul ve
esasları kanunun yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca
belirlenerek ilan edilir ve 2024-2025 eğitim yılının başlangıç tarihine kadar öğretmen adayı
atamaları yapılır.

ATAMA NE ZAMAN?

CHP'li 4 vekil tarafından sunulan söz konusu kanun teklifinin gündeme alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Haberdar olmak için finans7'yi takipte kalın.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç