Gölcük Tersanesine İşçi Alımı Başvurusu Başladı 2022

Gölcük Tersanesine İşçi Alımı Başvurusu Başladı 2022

Milli savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında Gölcük Tersanesine işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İş İlanları 21 Kasım 2022 09:02 3
Gölcük Tersanesine İşçi Alımı Başvurusu Başladı 2022

Gölcük Tersanesine çok sayıda işçi alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Gölcük Teranesi bünyesinde çalıştırmak üzere çok sayıda işçi alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan işçi alımına baktıuğımızda kadrolar ile ilan numaraları şu şekilde yer aldı:

KOCAELİ    Armadör İşçisi    00007161383
KOCAELİ    Elektrikçi (Genel)    00007161690
KOCAELİ    Tekne Montaj İşçisi    00007161768
KOCAELİ    İnşaat Ustası    00007161951
KOCAELİ    Elektrikçi (Genel)    00007161963
KOCAELİ    Elektronik Teknisyeni    00007162703
KOCAELİ    İş Makineleri Operatörü    00007162743
KOCAELİ    Fiberglasçı    00007162851
KOCAELİ    İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))    00007163103
KOCAELİ    Metal Sac İşleme İşçisi    00007163132
KOCAELİ    Gemi İzolasyoncusu    00007163182
KOCAELİ    Gemici    00007163199
KOCAELİ    Çarkçıbaşı (Gemi)    00007163263
KOCAELİ    Hidrolik Pnömatikçi    00007163495
KOCAELİ    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları    00007163935
KOCAELİ    Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)    00007164202
KOCAELİ    Marangoz    00007165421

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

 • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
 • 3.  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • 6.  Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • 7.  Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • 8.  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • 9.  Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
 • 10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • 11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 • 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 13.  Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 14.  İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

BAŞVURU 

İlana başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak için bu adrese gittikten sonra işkur girişi yapmanız ve daha sonra açılan menüde iş ilanları kısmına tıklamanız gerekmektedir. Bu kısma tıkladıktan sonra üstte Milli Savunma Bakanlığı ilanları için tıklayın yazısını göreceksiniz. Buraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kadın erkek diğer adaylar bu sayfada >>> Bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (3)

Seç


Ziyaretçi 6 Gün Önce
Yüksek okul mezunu başvurabilir mi?
Ziyaretçi 7 Gün Önce
Yüksek okul mezunları da başvurabiliyor mu?
Ziyaretçi 8 Gün Önce
Emeklilik yaşı 60 ise giriş 36 ne guzel