Gaziantep Üniversitesi En Az Lise Mezunu 42 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gaziantep Üniversitesi En Az Lise Mezunu 42 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gaziantep Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve 42 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Kamu 06.6.2022 00:22 0
Gaziantep Üniversitesi En Az Lise Mezunu 42 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 42 personel alımı yapacak.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Üniversite hastanesi bünyesine yapılacak alımda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına gö re giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında aşağıdaki kadrolara personel alınacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülükl erine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

- 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması

KADRO DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLARI

İlanda kadro dağılımı ve özel şartları şu şekilde duyuruldu:

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- KPSS Sonuç Belgesi

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ve iş deneyim belgesi

- Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

- Nüfus Cüzdan Sureti.

- Diploma veya Mezun Belgesi,

- Askerlik durum belgesi

İlan metni için TIKLAYIN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Üniversite hastanesi ve bakanlıklara temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför, hasta bakıcısı, büro memuru alımı için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç