Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 271 Personel Alımı Yapacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 271 Personel Alımı Yapacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda büro personeli, destek personeli ve diğer kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 06.6.2022 00:10 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 271 Personel Alımı Yapacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 271 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. "Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 271 (ikiyüzyetmişbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan sözleşmeli personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 - Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

KADRO DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular https://www.nku.edu.tr adresi üzerinden alınacak. Başvurular 15 gün devam edecek. Evraklar aşağıdaki ilan metninde ayrıntılı şekilde verilmiştir.

İlan metni için TIKLAYIN

KAMU İLANLARINDNA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK, İLANLARI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN UYGULAMAMIZI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİRİN:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)

Seç