EGM en az ortaöğretim mezunlarından kadrolu memur alacak

EGM en az ortaöğretim mezunlarından kadrolu memur alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve kadrolu memur alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 8 Ocak 2023 16:13 0
EGM en az ortaöğretim mezunlarından kadrolu memur alacak

Son dakika : EGM 4 kadroya en az ortaöğretim mezunu memur alımı yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 4 farklı kadroya en az ortaöğretim mezunları arasından 12 bin TL maaşla personel memur alımı yapılacağı görüldü. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak kamu personel alımlarında adaylar EGM bünyesinde 3 pozisyonda kadrolu 2 pozisyonda sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Hizmetli, Avukat, psikolog ve bilişim personeli kadroları için yayınlanan duyurular ve başvuruya ilişkin bilgiler yazımızda. Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

BİLİŞİM PERSONELİ ALIIM

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak üzere; (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı (2) katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak şartları aranacaktır.

Son başvuru tarihi: 8 Ocak 2023

AVUKAT ALIMI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
c. Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d. Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2022 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g.Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1.2 Özel Şartlar
a.Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
b.En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),
c.Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,
d.Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak.
1.3 Üç Yıl Süreli Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belgeler;
a.Fiili olaraken az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak belgeyi, (Staj süresi hariç)
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için; Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihleri: 16-22 Ocak 2023.

PSİKOLOG ALIMI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
c. Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d. Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2022 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g.Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1.2 Özel Şartlar
Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.

Başvuru tarihleri: 16-22 Ocak 2023.

HİZMETLİ ALIMI

a. 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
e. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedirAdaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1.2 Özel ŞartlarSözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)
a. Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
b. Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,

Başvuru tarihleri: 16-22 Ocak 2023.

Başvuru formu yayınlanınca haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)

Seç