Çüngüş Belediyesi 65 KPSS ile VHKİ Alımı Yapacak

Çüngüş Belediyesi 65 KPSS ile VHKİ Alımı Yapacak

Çüngüş Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayınlandı ve VHKİ alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Kamu 16.6.2022 13:44 0
Çüngüş Belediyesi 65 KPSS ile VHKİ Alımı Yapacak

Çüngüş Belediyesi 65 KPSS ile kadrolu VHKİ alımı yapıyor.

Diyarbakır'a bağlı olan Çüngüş İlçesi Belediye Başkanlığı bünyesine kamu personeli alımı yapılması için bir ilan yayımlandı. Bugün yayınlanan ilanda 65 KPSS puanı ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacağına yer verildi. 

"Çüngüş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan personel alımı duyurusuna baktığımızda başvuru bilgileri şu şekilde verildi:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

- Türk vatandaşı olmak,    

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,    

- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,    

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

İlana başvurular 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru için istenen belgeler ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç