Başvuru 22 Nisan'da başlıyor: Kamuya 2.204 memur ve personel alımı yapılacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Başvuru 22 Nisan'da başlıyor: Kamuya 2.204 memur ve personel alımı yapılacak 2024

Devlete , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 2 bin 204 personel, memur alımı başvurusu 22 Nisan'da başlıyor.

Kamu 20 Nisan 2024 0
Başvuru 22 Nisan'da başlıyor: Kamuya 2.204 memur ve personel alımı yapılacak 2024

22 Nisan Pazartesi günü başvurusu başlayacak ilanlar.

22 Nisan günü birçok kamu ilanına başvurular başlıyor. Çalışma Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kamuya 2 binden fazla memur, personel ve işçi alımının 22 Nisan günü başlayacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda personel alımının detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Orman Genel Müdürlüğü 68 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TÜRKŞEKER 390 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı 35 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TENMAK 76 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Cide Belediyesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç