Orman Genel Müdürlüğü engelli, eski hükümlü ve TMY işçi alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Orman Genel Müdürlüğü engelli, eski hükümlü ve TMY işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında engelli, eski hükümlü ve TMy işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İşçi Alımı 18 Nisan 2024 0
Orman Genel Müdürlüğü engelli, eski hükümlü ve TMY işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü eski hükümlü TMY ve engelli işçi alımı yapacak.

18 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu olarak istihdam etmek üzere 68 kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular 22 Nisan'da başlayacak. Başvurular İŞKUr resmi sayfasından alınacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından
alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav
sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer
alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir.

10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net
tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde
yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci
ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.
MEB onaylı;
*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
*İnsan Kaynakları Sertifikası,
*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
*Halkla İlişkiler Sertifikası,
*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
*Genel Muhasebe Sertifikası,
*Çağrı Merkezi Sertifikası
Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan
dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

2.En az Ortaöğretim mezunu olmak.

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,

4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY)
olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,

5. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,

8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav
sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer
alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir.

9. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

10. Noter huzurunda Kura çekimi 13
-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net
tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde
yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci
ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden
duyurulacaktır. ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ortaöğretim mezunu olmak,

2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam”
onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak
(Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 22 Nisan'da İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular 26 Nisan tarihinde sona erecek. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç