3 Üniversiteye Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı (Tokat Gaziosmanpaşa, Bartın ve Eskişehir Teknik Üniversitesi)

3 Üniversiteye Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı (Tokat Gaziosmanpaşa, Bartın ve Eskişehir Teknik Üniversitesi)

3 üniversite bünyesine en az lise mezunlarından mülakatsız sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Kamu 24.6.2022 01:10 0
3 Üniversiteye Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel Alımı (Tokat Gaziosmanpaşa, Bartın ve Eskişehir Teknik Üniversitesi)

Üniversitelere personel alımı ilanı geldi.

Farklı üniversiteler, en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alımları şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular başladı. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı için TIKLAYIN

Bartın Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı için TIKLAYIN

Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç