Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Kamu 10 Kasım 2023 00:23 0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BOÜN) 81 personel alacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından az önce yayınlanan duyuruda sözleşmeli olarak farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımımızda başvuruların bugün başladığı görülüyor.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre işe alınacak personellerin istihdam edilececeği kadrolar şu şekilde açıklandı:

Büro personeli, şoför, hasta bakıcı, gassal, hizmetli, teknisyen, tekniker, psikolog, fisyoterapist, hemşire, veteriner, sağlık teknikeri, cankurtaran, odytolog, diyetisyen ve eczacı.

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş (tecilli) olmak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

9. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 

10. Üniversitemiz hastanesinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.) 

BAŞVURU

İlana başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular 10 ile 24 Kasım arasında alınacak.

İlanın başvuru bilgileri ve kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;