Ziraat Katılım 300 Servis Görevlisi Alımı Başvurusu Başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ziraat Katılım 300 Servis Görevlisi Alımı Başvurusu Başladı

Ziraat Katılım Bankası tarafından yayınlanan duyuruda 300 banko görevlisi alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

Ziraat Katılım 300 Servis Görevlisi Alımı Başvurusu Başladı

Ziraat Katılım Bankası 300 servis görevlisi alımı başvurusu başladı.

Ziraat Katılım Bankası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 300 servis görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik.

• Servis Görevlisi unvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup,
ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında
adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
• Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için
tek tercihte bulunabileceklerdir. Adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir.
• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma
zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre
ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate
almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir

ALINACAK ADAYLARIN İSTİHDAM EDİLECEĞİ ŞEHİRLER

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya
6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya
denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya
da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

İlana başvurular https://ziraatbank.istanbul.edu.tr/login adresi üzerinden alınıyor. Bşavuru yapmak için sisteme üye olmanız ve istenen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Daha sonra aynı sitemden 330 TL olan başvuru ücretini yatırmanız gerekmektedir. 

İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek ilana başvuru yapacak diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç