Ziraat Bankası KPSS'siz personel alımı başvurusu sona eriyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ziraat Bankası KPSS'siz personel alımı başvurusu sona eriyor

Ziraat ve Ziraat Katılım Bankası personel alımı başvurusu sona eriyor. Peki başvuru nasıl yapılacak? İşte son dakika bilgileri.

Ziraat Bankası KPSS'siz personel alımı başvurusu sona eriyor

Ziraat Bankası KPSS'siz personel alımı başvurusu sona eriyor 2023.

Ziraat Bankası ile Ziraat Katılım Bankası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada bankaya, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere banka memuru alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların 10 Kasım tarihinde sona ereceği, başvuru yapmak isteyenlerin Cuma gününe kadar müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadrolarına yapılacak banka memuru alımında başvurular İstanbul Üniversitesi sınav ekranı üzerinden yapılıyor. Adaylar https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden başvurusunu yapacak ve daha sonra başvuru ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayabilecek. Başvuru yapanlar, daha sonra yazılı sınava alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya
6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç