Ziraat Bankası KPSS'siz 150 uzman yardımcısı alımı 2023 (Personel alımı kariyer iş ilanları maaşı ne kadar?)

Ziraat Bankası KPSS'siz 150 uzman yardımcısı alımı 2023 (Personel alımı kariyer iş ilanları maaşı ne kadar?)

Ziraat Bankası tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 150 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Ziraat Bankası KPSS'siz 150 uzman yardımcısı alımı 2023 (Personel alımı kariyer iş ilanları maaşı ne kadar?)

Ziraat Bankası KPSS'siz memur alacak.

Ziraat Bankası resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak banka memuru alımında başvurular 6 Haziran 2023 tarihinde başlayacak. Başvuru yapacak adayların internet üzerinden müracaatlarını yapması gerekmektedir.

Başvuruya ilişkin şartlar ve başvuru bilgileri şu şekilde:

150 MEMUR ALINACAK

İkamet şartı aranmadan yapılacak memur alımında başvuru duyurusu şu şekilde yayınlandı: "Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısı istihdam edecektir"

YAZILI SINAV YAPILACAK

Söz konusu personel alımı KPSS'siz ve yazılı sınav ile yapılacak. Yazılı sınav ile yapılacak alımın detayları şu şekilde:

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Çalışma ili İstanbul’dur.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 14:30’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim
veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası
İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve
Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri
ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Ekonometri, İstatistik, Aktüerya,
Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve
İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı
üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık
eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve
Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek
koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.

BAŞVURU

İlana başvurular 6 Haziran'da internet üzerinden başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç