Ziraat Bankası 600 servis görevlisi alımı il il kontenjan dağılımı ve başvuru bilgisi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ziraat Bankası 600 servis görevlisi alımı il il kontenjan dağılımı ve başvuru bilgisi 2024

Ziraat Bankası resmi internet adresi üzerinden az önce gelen duyuruda servis görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 600 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Ziraat Bankası 600 servis görevlisi alımı il il kontenjan dağılımı ve başvuru bilgisi 2024

Ziraat Bankası 600 servis görevlisi alımı yapacak.

Ziraat Bankası resmi internet adresi üzerinden az önce gelen duyuruda servis görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 600 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Banka tarafından gelen duyuruda başvurların 2 Temmuz tarihi ile başladığı görülüyor. Peki başvuru nasıl yapılacak? Kontenjan dağılımı nedir? Ziraat Bankası servis görevlisi alımı şartları nedir? Detaylar yazımızda.

KONTENJAN BİLGİSİ AÇIKLANDI

Adana 18 Kişi,
Adıyaman 5 Kişi,
Antalya 10 Kişi,

Balıkesir 13 Kişi,
Batman 5 Kişi,
Bingöl 7 Kişi,

Çanakkale 7 Kişi,
Diyarbakır 24 Kişi,
Erzurum 5 Kişi,
Gaziantep 24 Kişi,

Hakkari 8 Kişi,
Hatay 22 Kişi,
İstanbul- Anadolu 160 Kişi,
İstanbul- Avrupa 105 Kişi,

Kahramanmaraş 15 Kişi,
Kocaeli 15 Kişi,
Konya 35 Kişi,
Malatya 18 Kişi,
Mardin 10 Kişi,

Mersin 11 Kişi,
Muğla 13 Kişi,
Muş 5 Kişi,
Sakarya 8 Kişi,

Siirt 5 Kişi,
Şanlıurfa 33 Kişi,
Şırnak 6 Kişi,
Van 13 Kişi,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Aktüerya,
Kamu Yönetimi,
Bankacılık ve Finans,
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
Bankacılık ve Sigortacılık Maden Mühendisliği,

Bilgi Güvenliği Teknolojisi,
Makine Mühendisliği,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Maliye,

Çevre Mühendisliği,
Matematik,
Ekonometri,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Endüstri Mühendisliği,

Metalurji Mühendisliği,
Enerji Mühendisliği,
Meteoroloji Mühendisliği,
Enerji Sistemleri Mühendisliği,
Modern Parasal İktisat,

Enformasyon Teknolojileri,
Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Fizik,
Nanoteknoloji Mühendisliği,

Gayrimenkul,
Geliştirme ve Yönetimi Nükleer Enerji Mühendisliği,
Gıda İşleme ve Mühendisliği,
Para İktisadi ve Bankacılık,

Gıda Mühendisliği,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği,
Girişimcilik Psikoloji,
Grafik Tasarımı,

Sanayi Mühendisliği,
Hidrojeoloji Mühendisliği,
Sermaye Piyasası,
Hukuk Sistem Mühendisliği,
İktisadi İşletmecilik,
Sistem Yönetimi,
İktisat,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
İletişim,
Sosyoloji,
İmalat Mühendisliği,
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği,
İslam İktisadı ve Finans,
Turizm İşletme,
İstatistik,
Ulaştırma Mühendisliği,

İş Sağlığı ve Güvenliği,
Uluslararası Finans ve Bankacılık,
İşletme,
Uluslararası Girişimcilik,
İşletme Bilgi Yönetimi,

Uluslararası Ticaret ve Finans,
İşletme Ekonomisi,
Üretim Sistemleri Mühendisliği,
İşletme Finansı,
Yapay Zeka Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği,

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği,
İşletme ve Tarım Ekonomisi,
Yönetim ve Bilişim Sistemleri,

Jeoloji Mühendisliği,
Yönetim ve Organizasyon,
Kalkınma ve Planlama,
Ziraat Mühendisliği,

ZİRAAT BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası Servis görevlisi alımı başvurusu 2 Temmuz 2024 tarihi ile 18 Temmuz 2024 tarihleri arasında "https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/login" üzerinden alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç