Zabıta Memuru ve Memur Alımı Başvuru Formu Yayınlandı 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Zabıta Memuru ve Memur Alımı Başvuru Formu Yayınlandı 2022

İki belediyeye zabıta memuru ve memur alımı yapılacağı açıklandı. İlanların başvuru formları yayınlandı.

Zabıta Memuru ve Memur Alımı Başvuru Formu Yayınlandı 2022

3 zabıta ve 1 memur alımı başvuru formu yayınlandı.

İki belediye tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru ve düz memur alımı başvuru formunun yayımlandığına yer verildi. Biz de bu yazımızda iki beleidyenin memur alımı ilanlarının başvuru bilgilerine yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ÖZEL ŞARTLAR

Hınıs Belediye Başkanlığı ilanı şu şekilde:

İlan metni için TIKLAYIN

DİKMEN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI

İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç