Yünsa 2024 temettü ne kadar, ne zaman yatacak? KAP geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yünsa 2024 temettü ne kadar, ne zaman yatacak? KAP geldi

Yünsa'dan temettü KAP'ı geldi. Gelen son dakika açıklamasında kar payı ödemesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Borsa 22 Nisan 2024 0
Yünsa 2024 temettü ne kadar, ne zaman yatacak? KAP geldi

Yünsa'dan temettü kararı geldi.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2024 yılı temettü kararına yer verildi. Yayınlanan temettü kararına baktığımızda hisse başına dişe dokunur bir kar pyaı ödemesi yapılacağı görülüyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime baktığımızda şu ifadelere yer verildiği görülüyor:

Yönetim Kurulumuzun 19/04/2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II - 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 620.022.875 TL tutarında "Dönem Kârı", Vergi Usul Kanunu(VUK) kayıtlarına göre ise 572.091.045 TL tutarında "Dönem Kârı" elde edildiği görülerek;

i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırını aştığından, 2023 yılı için ayrılmaması;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon muhasebesine tutulması neticesinde 473.473.263 TL cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları / Zararları hesabının 262.295.379 TL pozitif bakiye verdiği, toplam 211.177.884 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre 473.473.263 TL net dağıtılabilir karın bulunduğu;

TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 544.242.878 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 164.773 TL bağışın eklenmesi ile 544.407.651 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre;

ii. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı: 3.000.000,00 TL

İkinci Kar Payı: 233.736.631,38 TL

Toplam Brüt Kar Payı: 236.736.631,38 TL

Olağanüstü Yedek: 307.671.019,54 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde,

- VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 473.473.263 TL'nin 236.736.631,38 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2023 yılı kârından, 60.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 394,56 (Brüt), % 355,10 (Net) oranında toplam TL kâr payının, 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

KAÇ TL TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILACAK?

Şirketin yayınladığı KAP'a baktığımızda 1 TL nominal değerli pay başına 3,9456105 TL brüt ödeme yapılacağı bildirildi. Kesintiler sonrası yatırımcıların hesaplarına 1 lot başına net 3,5510494 TL temettü ödemesi yapılacak.

30 Mayıs tarihinde elinde hissesi olanlara temettü ödemesi yapılacak ve ödemeler 3 Haziran 2024 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Sorumluluk reddi beyanı: Haberde yer alan bilgiler finans7 yatırım tavsiyesi değildir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç