Yüksek temettü veren şirketlerde bugün: PRKME temettü ödeme detayları açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yüksek temettü veren şirketlerde bugün: PRKME temettü ödeme detayları açıklandı

Park Elektrik Üretim Madencilik hissesi temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü ödemesinin detayları yazımızda.

Borsa 23 Mayıs 2024 0
Yüksek temettü veren şirketlerde bugün: PRKME temettü ödeme detayları açıklandı

Yüksek Temettü Veren Şirketlerde Bugün: PRKME hissesinde kar payı dağıtılacak.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada temettü verileceği bildirildi.

Şirket, hissedarlarına temettü ödemesi vereceğini açıklarken temettü ödemesine ilişkin detaylara da yer verildi.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

Şirketimizin 23 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile SPK'nın enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararına uygun olarak TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı uygulanarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2023 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde;

- TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan ekteki kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 337.972.607 TL tutarında net dönem kârı ve II-19.1 sayılı sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan düzeltmeler (1.580.709 TL tutarındaki paylara ilişkin primler, kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan 520.954.814 TL tutarındaki yasal yedekler ve kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan gayrimenkul satış kazancı tutarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi kaynaklı oluşan 1.026.600.436 TL'nin toplamını aşan kısım) sonrası ulaşılan geçmiş yıllar zararları tutarı olan 1.682.348 TL'nin düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların dikkate alınması suretiyle 336.827.426 TL net dağıtılabilir dönem kârı bulunduğu,

- VUK mali tablolarımızda ise, 337.530.513,05 TL tutarında net dönem kârı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde geçmiş yıllar kârları hesabının alt kırılımında takip edilen) ve 5.529.464,54 TL tutarında geçmiş yıllar kârı olduğu, 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan 3.867.067.697,65 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarını karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu ve bu kapsamda 337.530.513,05 TL net dağıtılabilir dönem kârı bulunduğu

tespit edilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; 2023 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmak üzere, 7.443.362,15 TL'si birinci kâr payı ve 192.556.637,85 TL'si ikinci kâr payı olmak üzere ortaklara toplam 200.000.000 TL brüt kâr payının nakden dağıtılması suretiyle, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; kâr payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, 1,00 TL nominal değerli pay için %134,34789 oranında ve 1,3434789 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli pay için %134,34789 oranında ve 1,3434789 TL brüt; %120,91310 oranında ve 1,2091310 TL net nakit kâr payı ödenmesi, kâr payı ödeme tarihinin 23 Temmuz 2024 Salı günü olarak belirlenmesi, dağıtılan kâr payı kaynaklı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca toplam 19.255.663,79 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem kârlarının tamamının "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılması,

Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınmasına karar verilen taşınmaz satış kazancının özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin beş yıllık sürenin dolması nedeniyle, ilgili tutarın TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarımızdaki 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı olan 1.266.791.526 TL ile VUK mali tablolardaki endekslenmiş tutarı olan 2.221.135.139,38 TL'nin "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılması ve

Hem TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda hem de VUK mali tablolarımızda enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının mahsubuna dair mevzuatta bir zorunluluk bulunmaması ve söz konusu mahsubun sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesinin mümkün olması nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi gerçekleştirilmemesi ve enflasyon muhasebesine dair uygulamaların takip edilerek konunun ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesi

hususlarının Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Hissedarlara 1 TL nominal değerli pay başına 1,2091310 TL temttü verilecek.

TEMETTÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

Temettü ödemesi 23 Temmuz'da elinde hisse olanlara verilecek. Ödeme 25 Temmuz tarihinde hissedarların hesaplarına yatırılacak.

Sorumluluk reddi beyanı: Haberde yer alan bilgiler finans7 yatırım tavsiyesi değildir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç