Yüksek Seçim Kurulu zabıt katibi, memur ve teknisyen alımı başvurusu sona eriyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yüksek Seçim Kurulu zabıt katibi, memur ve teknisyen alımı başvurusu sona eriyor 2023

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu 51 personel alımı başvurusu sona eriyor. İşte kadrolar ve başvuru bilgisi.

Yüksek Seçim Kurulu zabıt katibi, memur ve teknisyen alımı başvurusu sona eriyor 2023

Yüksek Seçim Kurulu 51 memur alımı sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ve başvurusu sona eren personel alım ilanı için başvuru sona eriyor. İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru bilgisi.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Teknisyen,
Zabıt Katibi,
Arşiv Memuru,
Santral Memuru,

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

- Arşiv Memuru, Santral Memuru ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezunu olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 8 ile 17 Aralık 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınmaya devam edecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç