YÖK'ten üniversitelerin açılması ile ilgili son dakika açıklaması: Uzaktan, hibrit yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

YÖK'ten üniversitelerin açılması ile ilgili son dakika açıklaması: Uzaktan, hibrit yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Son dakika haberi: YÖK'ten bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada üniversitelerde eğitim ile ilgili detaylara yer verildi.

Eğitim 19 Şubat 2023 10:24 1
YÖK'ten üniversitelerin açılması ile ilgili son dakika açıklaması: Uzaktan, hibrit yüz yüze eğitim nasıl olacak?

YÖK'ten son dakika açıklaması geldi.

Yükskeöğretim Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada üniversitelerin açılması ile ilgili 16 soru ve cevaplara yer verildi. Açıklamadao kulların ne zaman açılacağı, eğitimlerin nasıl olacağı konusunda detaylara yer verildi.

İşte üniversitelerin açılması ile ilgili son dakika açıklaması:

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: 2022-2023 Bahar Yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

EĞİTİM NASIL OLACAK: Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.

TÜM YIL BOYUNCA MI UZAKTAN OLACAK: Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

TEORİK DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK MI: Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

YÜZ YÜZE DERSLER NASIL OLACAK: Uygulamalı eğitimler;
a. Tıp Fakültesi'nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
b. Diş Hekimliği Fakültesi'nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
c. Veterinerlik Fakültesi'nin 5. Sınıf öğrencilerini,
d. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,
e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
f. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,
g. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
h. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini,

kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6) Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacaklar?
Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

Deprem bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden diğer üniversiteler ile eşleştirildi: Depremden etkilenen illerdeki bir kısım üniversitelerimiz, diğer illerimizdeki üniversitelerimiz ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmış olan bu eşleştirme söz konusu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim alanında iş birliği yapabilmeleri için gerçekleştirilmiştir.

Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden eşleştirilmedi? Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarını güçlendirmek amacıyla eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmadı.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK FAYDALARI: Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkan verir.

HANGİ ÖĞRENCİLER ÖZEL ÖĞRENCİLİKTEN FAYDALANACAK: Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir:
a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.
b. "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (5. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU: Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracaklardır. Özel öğrencilik başvurusunun, başvuruda bulunulacak üniversitenin Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrencilerin ilgili üniversitenin Bahar Yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmelerinde yarar görülmektedir.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ: Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci hazırlayacağı başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur. Dilekçesine YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik belgesini de ekler. Başvuru yapılan üniversite 10. soruda açıklanan şartları sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Dönem sonunda öğrencinin esas kayıtlı olduğu kendi üniversitesi, başkaca bir işleme gerek olmaksızın öğrencinin başarı durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SONRASI VE ÜCRETİ: Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

KAYIT DONDURMA: Talep eden her üniversite öğrencisi Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı olduğu üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrenci kayıt dondurma başvurusunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince yeniden değerlendirilecektir.

SINAVLARA KATILAMAYANLAR NE OLACAK: 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklardır.

HANGİ İLLER: Depremden etkilenen İller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 16 Ay Önce
Özel yurt ücreti ile ilgili bir açıklamavarmı yurt sahipleri biz paramızı alırız diyor kimsede bir açıklama yapmıyor bu konu hakkında lütfen bilgi verirmisiniz