Yıllık İzin Kullanmayıp Parasını Almak İsteyenlere İyi Haber

Yıllık İzin Kullanmayıp Parasını Almak İsteyenlere İyi Haber

Çalışma hayatını ilgilendiren önemli yıllık izin kararı Yargıtay'dan geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre Yargıtay, işçi lehine bir karara imza attı.

Çalışma Hayatı 01.4.2022 10:35 0
Yıllık İzin Kullanmayıp Parasını Almak İsteyenlere İyi Haber

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yargıtay'dan gelen son dakika bilgisine göre Yargıtay 9. Hukuk Dairesi , bir işçinin 16 yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin kullanmaması hayatın olağan akış düzenine aykırı olduğuna yer verdi ve emsal bir karara imza attı. İzin biriktiren işçiler için önemli bir karara imza atıldı.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından alınan önemli kararda , 16 sene süresince bir yerde çalışan işçi, şirketten emekli oldu. Emekli olan işçi, kullanmadığı yıllık izinlerinin karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini bildirdi ve bunun geri ödenmesi için işyerine dava açtı. 2000 ile 2016 yılları arasında sürekli ve kesintisiz olarak araç ve nakliye dağıtım elemanı olarak çalıştığını ve fazla çalışma ile bayramlarda da çalıştığını , bunun ödemelerini yapılmadığını söyledi.


Kıdem tazminatının ödenmesini istediğini, ihtarnameye rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığına yer verilirken kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti. Davalı şirket ise mahkemede söz konusu iddiaları reddetti. Mahkeme ise söz konusu davanın kısmen kabul edilmesine hükmetti. Davalı şirket ise söz konusu kararı istinafa götürdü. İstinafa giden dava dosyası , Bölge Adliye Mahkemesi tarafından görüldü ve itiraz reddedildi.


İstinafın kararı da temyiz edildi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi önemli bir karara imza attı. Söz konusu karara baktığımızda somut uyuşmazlıkta davacı tarafça belirsiz alacak davasının açıldığına yer verilmiş. İş Kanununun 59 'uncu maddesinde iş sözleşmesinin bir nedenle bitmesi halinde , işçiye kullandırılmayan , çıkarılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Yıllık izin haklarının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin fesih edilmesinin şart olduğuna yer verildi. Bu noktada sözleşmesinin sona erme şeklinin ve haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.


Yargıtay tarafından verilen kararda yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren senelik izinlerin kullandırıldığını imzalı şekilde izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlanmalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren , işçiye yemin teklif edebilir. Somut bir olayda, davacı dava dilekçesinde çalışması boyunca hiç yıllık ücretli izin kullanmadığı iddia edilmiştir. Söz konusu durumun bilirkişi raporunda da belirtildiği, 2000 ile 2016 yılları arasında fiilen çalışılmasına esas 16 yıl 18 günlük hizmet süresi üzerinden 296 gün izin hakkı olduğu tespit edildi. Yapılan hesaplama sonucu yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alındığı anlaşıldı. Davacı tarafın son 16 yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin almaması, yıllık iznini kullanmaması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durum nedeniyle hakimin davayı aydınlatma gereği çerçevesinde davacının çalışma süresinde herhangi bir zamanda yıllık ücretli izin kullanıp kullanmadığı , kullanmış ise kaç gün kullandığı konusu açıklattırılarak davacı beyanı ile birlikte tüm deliller değerlendirilmek suretiyle karar verilmelidir.


Özetle Yargıtay davayı bozmuş ve işçi lehine bir karar vermiştir. Dava alt mahkemeye gönderilip yeniden görüşülecek.


Yorumlar (0)

Seç