Yapılandırma sürekli oldu: İdari para cezalarına indirim ve taksit geldi

Yapılandırma sürekli oldu: İdari para cezalarına indirim ve taksit geldi

İdari para cezalarına düzenleme geldi. Artık kesilen cezalar ödeme süresi içinde taksite bağlanabilecek.

Resmi Gazete Haberleri 10 Mayıs 2023 10:52 0
Yapılandırma sürekli oldu: İdari para cezalarına indirim ve taksit geldi

İdari para cezalarına düzenleme geldi: Artık taksit yapılabilecek. Peki idari para cezaları nedir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararda idari para cezalarının uygulanmasına yönelik hükümlerin düzenlendiğine yer verildi. Kabahatler kanunun düzenlenen maddelerine baktığımızda artık idair para cezası kesilenler, söz konusu cezaları ödeme süresi içinde taksitlendirebilecek.

Tebliğe göre idari para cezalarının muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması durumunda taksitlendirmenin talep edileceğine yer verildi. Cezaların 4 eşit taksitle ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden sonra 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek. Taksitlerin zamanında ve tam ödenemesi durumunda para cezasının kalanı muaccel hale gelecek ve takip edilecek. Ancak takibi kesinleşme şartına bağlı olan cezaların taksit süresinde ödenmemesi durumunda kalan kısmın takip edilebilmesi cezanın kesinleşmiş olma şartına bağlı olacak.

Süresi içinde ödenen idari para cezasının, cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Cezanın ödenmiş olması idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel olmayacak.

10 bin liradan az cezalar için3, 20 bin liraya kadar olanlar için 4, 50 bin liraya kadar olanlar için 5, 50 bin liranın üzeri için ise 7 yıl taksit uygulaması olacak.

İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari para cezası, kabahat karşılığında kanunda öngörülen ve kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri tarafından verilen karar uyarınca kişiden alınan parasal nitelikte yaptırımdır.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç