Yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihi değişti

Yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihi değişti

Son dakika haberi geldi. Gelen haberde Yapılandırma ilk taksitinin son ödeme tarihinin değiştiğine yer verildi.

Ekonomi 26 Mayıs 2023 10:43 0
Yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihi değişti

Başvuru süresi uzatılan yapılandırmada ilk taksitin son ödeme tarihi de uzatıldı.

Yapılandırma açıklaması bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara baktığımızda 30 Haziran tarihine kadar uzatılan yapılandırma başvurusunun ilk taksit ödemesinin uzatıldığına yer verildi. Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan son dakika açıklamasında şu ifgadelere yer verildi:

7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

"7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda  değişiklik yapılmasına dair kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu bavuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar bu tairh dahil) uzatılmıştır.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İLK TAKSİDİ ÖDEMEYİNCE YAPILANDIRMA BOZULUR

31 Temmuz tarihine kadar yapılandırmanın ödenmesi gerekecek. İlk taksidin ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulur.

Yorumlar (0)

Seç